Diensten

Chara 'Procesverbetering' levert de volgende diensten: procesvastlegging in de breedste zin van het woord: snelle scan op verbeterpunten, procesontwerp, project opstart, projectmanagement, inrichting beheer, voorbereiding voor audits, workshops.

Chara 'Gezond wonen met beperking' levert de volgende diensten: begeleiden van gezinnen met gehandicapte kinderen die hun huis willen aanpassen. Ook volwassenen die hun omgeving aan willen passen aan nieuwe leef omstandigheden zoals een beperking of ziekte, kunnen terecht bij Chara voor advies. Chara is ervaringsdeskundig. Kennis is aanwezig op bouwkundig - financiële- zorg- overheidsregelingen- en dementie- gebied. Chara werkt samen met de ouders en allen die bij het verbouwingsproces betrokken zijn, zoals de architect, wijkcoaches en ergotherapeut.

Achtergrond

Even voorstellen: Maria Davids, getrouwd en moeder van twee dochters. Onconventioneel, creatief, initiatiefrijk, graag samenwerkend. Woont met het gezin in een mee-ontworpen zelfgebouwd huis aan de Betuwekant van Arnhem. 

Sinds de start van haar werkzame leven houdt Maria zich bezig met de kwaliteit van processen, bedrijfs- en automatiseringsprocessen.In haar eigen gezin was er opeens behoefte aan een heel bijzondere soort van proces.

Het verbouwen en nieuw bouwen van een aangepast huis voor je gehandicapte kind is zo een ingrijpend proces. Het gezin van Maria ervoer dit al binnen enkele weken na de geboorte (met ernstig zuurstof gebrek) van de jongste dochter. Zo  kon dochterlief niet over de trap gedragen worden, met haar wilde bewegingen. De noodzaak voor een verbouwing was duidelijk, de benodigde informatie bleek echter met grote moeite bij elkaar te harken. Toen het gezin na zeven jaar wonen echt uit het verbouwde huis barstte, was het zoeken naar behoorlijke informatie weer een pittig proces. Dat was de achtergrond waaruit het idee voor Chara 'Gezond wonen met een beperking' ontstond. Ervaring was er genoeg, nu nog een stuk opleiding dat genoten werd aan de HAN, deeltijd Bouwkunde met een stage aan het Lectoraat Architecture in Health.

Uitgevoerde projecten

 • Blauwdruk certificatie afdeling
 • Snelle scan op verbeterpunten
 • Voorbereiding audit sessie
 • Informatie Beveiliging voor Pensioenfondsen
 • Proces ontwerp pressure cooker sessie voor gemeenten
 • Model verbeterpunten hoofd proces
 • Doorlooptijden analyse
 • Proces vastlegging op brown papers
 • Lesgeven in Prince2, ITIL, BISL / examentraining
 • Voorbereiding audit HKZ
 • Begeleiding sportbonden ERP model
 • Projectleiding innovatie kernprodukt
 • Implementatie tool voor procesmodellering

Opdrachtgevers

 • DNV Kema
 • Pensioenfondsen
 • Gemeente Apeldoorn
 • Gemeente Rotterdam / Veiligheidshuis
 • Rijkswaterstaat
 • RIVM
 • NOC*NSF
 • Centraal Beheer / Achmea
 • Tennet
 • Sep
 • Philips
 • Purac/Corbion
 • Linders consultants
 • Squerist
 • PMI Rembrandt
 • Medical Systems
 • Stadsomroep
 • Geldersch Landschap Geldersche Kasteelen